หน้าหลัก > บันทึก VDO ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
บันทึก VDO ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งหมด

       

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
ตำบลราไวย์
อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

เพลง "จำขึ้นใจ"
กรมส่งเสริมการเกษตร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.กาญจนบุรี
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2557
เชิญเที่ยวงานเทศกาลสตอเบอรี่
และของดีอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557
งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2
ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
24 ธันวาคม 2556
นายสุรพล จารุพงศ์ รอง อธส. และ
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์ ผอ.ท่องเที่ยวฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมและพา
นักข่าว สื่อมวลชน ถ่ายทำรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยว
ทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์เพาะเลี้ยง จ สุพรรณบุรี
แถลงข่าว
"เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก"
วันที่ 13 -- 22 กันยายน 2556
ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี
แถลงข่าวงานเกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013
ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2556
ณ บริเวณห้างโรบินสัน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่
ระหว่างวันที่ 16-19 ส.ค.56
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดลำพูน จัดงานเทศกาลลำไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลำพูน ปี 2556
ระหว่างวันที่ 2 -12 สิงหาคม 2556
ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดลำพูน
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กลุ่มงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา 
  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผอ.กทท.สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรี
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผอ.กทท.สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ผอ.กทท.สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายก
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ผอ.กทท.สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดปราจีนบุรี
๑๑-๑๒พฤษภาคม ๒๕๕๕
จัดทำเส้นทางเชิงเกษตร
ณ จังหวัดระยอง
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ผอ.กทท. ถ่ายแหล่งท่องเที่ยว
ณ จังหวัดระนอง
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ผอ.กทท. ถ่ายแหล่งท่องเที่ยว
ณ จังหวัดชุมพร
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ผอ.กทท. ถ่ายแหล่งท่องเที่ยว
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖ มีนาคม ๒๕๕๕
อธส. ตรวจเยี่ยม สพก.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑
๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ผอ.ท่องเที่ยวสัมภาษณ์กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการ กสก.
ณ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กสก.
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
อธส.เตรียมรับจำนำข้าว
กรมฯ อาคาร ๑ ชั้น ๕
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
อธส.ประชุมผู้บริหารกรมฯ
กรมฯ อาคาร ๑ ชั้น ๕
๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
อธิบดีไหว้ศาล
หน้า กสก. .
๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
สัมมนาสร้างเครือข่ายมังคุด
รร.มารวยการ์เด้น กท
๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
เลี้ยงเกษียณอายุราชการ
สมาคมกรมพัฒนาท
๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
อาคาร ๑ ชั้น ๕ กรมฯ
   
       
Copyright © 2013 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-3827   โทรสาร.0-2579-3009   E-mail : farmdev52@doae.go.th