>  รวมเทปบันทึกการแถลงข่าวจัดงาน
เทปบันทึกการแถลงข่าวจัดงาน
 
9 มิถุนายน 2558
แถลงข่าวงาน
กระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
ปี 2558
26 พฤษภาคม 2558
แถลงข่าวงานเกษตรปราจีน ครั้งที่ 51
ระหว่างวันที่ 5-14 มิ.ย.2558
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี(หลังเก่า) 
31 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวงานเทศกาลผลไม้อร่อย
ของดีเอกลักษณ์ชายแดนใต้

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557
ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จังหวัดสงขลา

29 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวงานสีสรรพรรณไม้
เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
28 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม ปี 2557
ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2557
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
23 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวเทศกาลเทศกาลเงาะ - ทุเรียน
และของดีศรีสะเกษ ปี 2557
ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2557
ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
24 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวงานเทศกาลขนมเค้ก
จังหวัดตรัง ครั้งที่ 24

วันที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

       
       
Copyright © 2013 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-3827   โทรสาร.0-2579-3009   E-mail : farmdev52@doae.go.th